[Rom]

1. [Regulamentul Serverului]
1.1
Principala regula: Administratia nu poarta nici o obligatie personala fata de utilizatorii jocului, totul se face de catre Administratie pe baza de voluntariat.
1.2 Aceste reguli pot fi modificate fara avertisment, toti jucatorii trebuie sa urmareasca aceste modificari de sine statator.
1.3 Administratia nu este responsabila pentru prejudiciile acumulate (morale/materiale) obtinute in procesul de joc.
1.4 Administratia nu este responsabila pentru incapacitatea temporara sau permanenta de a juca pe acest server de o anumita persoana sau un grup de persoane.
1.5 Administratia are dreptul, in orice moment, fara explicatii, sa restrictioneze accesul la server pentru un anumit utilizator sau a unei subretele.
1.6 Administratia nu este obligata sa returneze obiecte, bani, pierduti in urma accidentelor pe server. Atacarea serverului se examineaza separat.
1.7 Administratia nu este responsabila pentru atacarea contului de joc ca rezultat a vinovatiei utilizatorului (troieni, etc). Retineti, Administratia nu returneaza obiecte, bani pierduti ca urmare a atacarii date. Conturile supuse atacului se baneaza pentru totdeauna.
1.8 Administratia nu este responsabila pentru nici un obiect pierdut/dat de buna voie /trade.
1.9 Administratia isi rezerva dreptul de a nu investiga cazurile de atac/furt a conturilor accesate de IP ce apartin unui club de calculatoare. Jucand din cluburi, asigurati-va de a schimba parola la domiciliu sau in alta parte.
1.10 Jucatorii trebuie sa indeplineasca cerintele Administratiei si reglementarile din prezentul acord. Responsabilitatea o duce titularul contului, indiferent de persoana care a comis actiunea in acest cont.
1.11 Administratia serverului nu duce nici un fel de raspundere pentru problemele de sanatate (inclusiv PSIHICE) care pot aparea la jucatori din cauza timpului exagerat petrecut in joc. (Fiecare e responsabil pentru sanatatea sa si nu e cazul sa stati online 24/24) La nivel tehnic e imposibil de limitat timpul petrecut de cineva online cand merge vorba de GameServer.
1.12 La incalcarea oricarei reguli, Administratia isi rezerva dreptul de a alege pedeapsa aplicata.
1.13 In cazul in care jucatorul comite o actiune, ilegala cu efect de prejudicii materiale aduse administatiei si serverului, ne rezevam dreptul de a initia plangeri, interpelari cu privirea identificarii persoanelor dupa IP adresa, de a proni procese de judecata in vederea obtinerii pagubelor morale/materiale si tragerea la raspundere administrativa/penala a vinovatilor.
1.14 Administratia serverului isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul ja joc a unei personae, a unui grup de personae, sau a unui ISP* intreg fara a da oricare explicatii.

2. [Restrictii]
Este interzis !!! de a se adresa Administratiei serverului decat daca este absolut necesar. Orice adresare la Administratie trebuie sa contina o declaratie clara a problemei jucatorului sau intrebarii, strict in legatura cu functionarea serverului. (Administratia serverului isi rezerva dreptul de a nu raspunde la intrebari).
2.1 Este interzis lipsa de respect fata de Administratie.
2.2 Sunt interzise amenintarile, cererile, rugaciunile etc. in adresa Administratiei, atat pe forum/Chat, cat si in joc.
2.3 Sunt interzise comentariile actiunilor GM-ilor si Adminilor.
2.4 Sunt interzise cererile de Party, Clan, Trade, Friend cu GM-ii.
2.6 Este interzisa ducerea in eroare a Administratiei/Gmilor.
2.7 Este interzisa publicarea comunicarilor cu GM-ul, fie si continutul lor fara acordul prealabil.
2.8 Este interzis molestirea GM-ului cu cereri de anulare a sanctiunii impuse.
2.9 Este interzis de a discuta sanctiunea impusa de Administratie.
2.10 GM-ii nu se se implica in gameplay, cu exceptia incalcarilor regulilor, punerea in aplicare a pedepselor.
2.11 Este interzis de a utiliza software care emuleaza prezenta unui jucator in joc sau perturbeaza functionarea normala a software serverului.
2.12 Este interzis utilizarea erorilor de server/site (bug-uri). Sub eroare se refera orice actiune, care nu este prevazut de gameplay si care vizeaza castig personal. Daca gasiti un bug nou, raportati Administratiei in sectiunea adecvata forumului sau prin intermediul postei electronice.
2.13 Este strict interzisa folosirea limbajului necenzurat in joc si pe forum.
2.14 Este interzisa orice reclama pe forum sau in joc.
2.15 La crearea personajului este interzis de a da numele: GM / ГM si numele similar cu cele din Administratie.
2.16 Este interzis de a da nume de caractere, cu litere si simboluri fara de sens.
2.17 Nu sunt recomandate activitati frauduloase, folosind tehnici de joaca in comert sau ambarcatiune, efectuate cu scopul de a obtine bani sau bunuri de la un alt jucator. (“kidosuri” xD).

3. [Reguli pentru GM]
3.1 Este interzis de a ridica artificial nivelul, precum si orice alt parametru a jucatorilor.
3.2 Este interzis de a crea si de a participa in clan.
3.3 GM-ii isi rezerva dreptul de a face transfer de orice obiect jucatorilor si sa se alature in party, in cazul in care acest lucru nu este urmarit de un interes personal sau de castig. Fara explicatii la alti jucatori.
3.4 Sunt interzise amenintarile/umilirile asupra jucatorilor.
3.5 Este interzis de a folosi drepturile de GM in propriile sale interese, in orice forma.
3.6 Este interzis de a teleporta jucatorii fara acordul lor (cu exceptia sanctiunilor).
3.7 Actiunile de abuz GM-ilor se contesteaza pe forum.

4. [WIPE]
4.1 Notiunea "full wipe" presupune formatarea totala a bazei de date Mu.MD.
4.2 Pentru a juca pe server va fi nevoie sa va inregistrati din nou acceptind neconditionat Regulamentul curent.
4.3 [Restabilirea itemelor]
4.4 De restabilirea itemelor vor beneficia doar jucatorii care au contribuit la intretinerea serverului, dupa aplicarea punctului 4.2.
4.5 Restabilirea itemelor se va efectua treptat incepand de la a 10-cea zi dupa Wipe timp de maxim 14 zile LUCRATOARE.
4.6 Dupa perioada anuntata, restabiliri nu se vor mai efectua pana la urmatorul Wipe.
4.7 Beneficiarii de restabilire nu au nici un fel de imunitate fata de Regulamentul Serverului, nu benificiaza de rang special, in ierarhia serverului au statut de Player (jucatori).

5. Vanzare, cumparare, transmitere si schimb de conturi.
Vanzarea, cumpararea itemelor, conturilor pe real e STRICT INTERZISA !
- Propunerile de vanzare, cumparare sau schimb de cont, prin intermediul chatului (POST), forumului vor fi pedepsite cu banarea contului de joc pe o perioada nedeterminata, contului pe forum pentru totdeauna sau banarea pe IP.
- In timpul schimbului, proprietarii sunt obligati sa furnizeze informatii cu privire la conturile sale Administratorului, prin intermediul ICQ, Skype, E-mail, scrisorii personale pe forum.
- In timpul transferului, proprietarul e obligat sa furnizeze date cu privire la contul sau Administratorului, prin intermediul ICQ, Skype, E-mail, scrisorii personale pe forum.
- In timpul vanzarii si/sau cumpararii, proprietarul si cumparatorul sunt obligati sa se adreseze la Administratie, prin intermediul ICQ, Skype, E-mail, scrisorii personale pe forum.
P.s. Aceasta regula se refera si la vanzarea pe post a itemelor pe real ceea ce este strict interzis.

6. [Auto Delete Account]

Dupa lipsa de 45+ zile in joc Account/Login impreuna cu toate caracterele, drop-ul, creditele, si donat itemele automat si ireversibil se sterge din baza de date Mu.MD !
Daca ati ratat Account-ul cu iteme donat pentru lipsa de 45+ zile, el nu va fi restabilit nici in cazul full wipe nici in cazul reset top.
Jucatrii sunt obligati de sine statator sa se autentifice o data la 45 de zile pentru a evita Auto-Delete-Account.
Daca jucatorul nu poate intra in joc mai mult de 44 de zile consecutiv, e obligat de sinestatator sa gaseasca o persoana de incredere careia ii va incredinta accountul, prevenind in prealabil Administratia Serverului.
Account-urile se vor sterge in regim automatizat, fara preintimpinare, sesizare, si fara implicarea Administratiei in procesul automatizat.
P.S. Aceasta regula este indiscutabila si iriversibila nu presupune nici un fel de interpretari.

__________________________________________________ ________________________

[Рус]

1. [Правила Сервера]
1.1 Главное правило: Администрация не имеет никаких личных обязательств перед пользователями игрового сервера, всё делается Администрацией на добровольной основе.
1.2 Данные правила могут быть дополнены без предупреждения, все игроки должны самостоятельно отслеживать изменения в настоящих правилах.
1.3 Администрация сервера не несёт ответственности за случаи нанесения ущерба в результате игры на данном сервере.
1.4 Администрация не несет ответственности за временную или постоянную невозможность игры на сервере конкретным лицом или группой лиц.
1.5 Администрация в праве в любой момент, без объяснения причин, прекратить предоставление доступа к серверу конкретному пользователю или подсети в целом.
1.6 Администрация не обязуется производить возврат вещей, денег, утерянных в результате сбоев в работе сервера. Взлом сервера рассматривается отдельно.
1.7 Администрация не несёт ответственности за взлом игрового аккаунта произошедшего по вине пользователя (троян и т.п.). Помните, администрация не возвращает вещи потерянные в результате взлома. Аккаунты взломавших банятся навечно.
1.8 Администрация не несет никакой ответственности за вещи потерянные в результате развода.
1.9 Администрация оставляет за собой право не расследовать дела о взломе персонажей в том случае если будут обнаружены заходы с IP компьютерных клубов. Играя в клубах, обязательно меняйте пароль дома или в другом месте.
1.10 Игроки обязаны выполнять требования Администрации и предписания данного соглашения. Ответственность несет владелец аккаунта, независимо от того, кто совершал действия под данным аккаунтом.
1.11 Администратия сервера не несёт ответственности в случае возникновения проблем со здоровьем у игроков (включительно психические расстройства), которые могут появиться у игроков из-за большого периода времени, проведенного в игре (каждый ответсвенен лично за своё здоровье и нет необходимости играть непрерывно 24 часа в сутки.) На техническом уровне не возможно ограничить время нахождения игрока online когда реч едет о игровых серверах RPG ONLINE.
1.12 При нарушение каких либо правил, администрация оставляет за собой право выбора наказания по своему усмотрению.
1.13 В случае совершения игроком деяния, явно наносящего ущерб организации игры и (или) игровому процессу, но прямо не предусмотренного в правилах, администрация имеет право вынести наказание адекватное совершенному деянию, вплоть до удаления аккаунта, с последующим обязательным внесением его в редакцию и публичным объявлением своего решения о вынесении наказания в таких случаях на веб-сайте шарда и на форуме. Материальный ущерб нанесенный серверу будет рассматриваться в судебных исках !!!
1.14 Администрация данного сервера всегда оставляет за собой право кикнуть или забанить игрока без объяснения причин.

2. [Запрещается]
Запрещено !!! обращаться к Администрации сервера без крайней необходимости. Любое обращение к Администрации должно содержать четкое изложение проблемы игрока или вопрос, касающийся конкретно работы сервера. (Администрация сервера сохраняет за собой право не отвечать на вопросы).
2.1 Запрещено неуважительное отношение к Администрации сервера,
клянченье, умоляния, выпрашивание чего либо.
2.2 Запрещены угрозы, просьбы, мольбы и т.п. в адрес Администрации сервера, как на форуме, так и в игре.
2.3 Запрещено вмешательство в работу ГМов.
2.4 Запрещено пререкание с ГМ’ом и оспаривание его действий.
2.5 Запрещен Party,Clan,Friend или Trade запрос ГМ’у.
2.6 Запрещено намеренно вводить ГМ’а в заблуждение.
2.7 Запрещена публикация бесед с ГМ’ом, либо их содержания без предварительного согласования.
2.8 Запрещено досаждать ГМ’у просьбами отменить наложенное наказание.
2.9 Запрещено обсуждать наказание, наложенное ГМ’ом.
2.10 ГМ’ы не вмешиваются в игровой процесс, за исключением случаев нарушения правил, проведения запланированных мероприятий или текущей работы.
2.11 Запрещено использовать ПО, эмулирующее присутствие игрока в игре или нарушающее нормальное функционирование серверного ПО
2.12 Запрещено использование ошибок сервера (багов). Под ошибками подразумеваются любые действия, не предусмотренные игровым процессом и направленные на извлечение личной выгоды. Если вы нашли новый баг, сообщите об этом Администрации сервера в соответствующем разделе форума или на e-mail.
2.13 Категорически запрещено использование нецензурных выражений в игре и на форуме.
2.14 Запрещено давать любую рекламу на форуме или в игре.
2.15 При создании персонажа запрещено давать ему имя: GM/ГМ и имена, схожие с никами представителей администрации сервера.
2.16 Запрещено своим персонажам давать ник из бессмысленного набора букв и символов.
2.17 Не рекомендуются мошеннические действия, использующие игровые методы при торговле или крафте, проводимые с целью получения денег или имущества другого игрока. (можете получить бан)

3. [Правила для ГМов]

3.1 Запрещается искусственно повышать уровень, а также любой другой параметр игроков.
3.2 Запрещается создавать и участвовать в кланах, даже если вступление в клан будет минутным.
3.3 GM оставляет за собой право производить передачу любых вещей игрокам и вступать в party, если при этом не преследуется личный интерес, или выгода. Без объяснения причин другим игрокам.
3.4 Запрещается запугивание/унижение игроков.
3.5 Запрещено использовать права GM в своих интересах в любых проявлениях.
3.6 Запрещается телепортировать игроков без их согласия (кроме наказаний).
3.7 Администрация обязуется соблюдать правила, но если игрок увидит в каком-либо действии GM'а нарушение правил (по мнению администрации не имеющее оснований), администрация оставляет за собой право не объясняться. (вне случаев очевидного нарушения).

4. [WIPE]

4.1 'full wipe' подразумевает полное форматирование базы данных сервера Mu.MD.
4.2 Для дальнейшей игры на сервере вам придётся заного сосдать логин прочитать и согласиться с дейсвующими Правилами Сервера.
4.3[Возврат вещей]
4.4 Возврат вещей будет осуществляться игрокам которые способствывали/помогали в процесе содержания сервера, после выполнения пункта 4.2
4.5 Возврат вещей будет реализован постепенно начиная с 10-того дня после Wipe и на протежении следующих 14 РАБОЧИХ дней.
4.6 По истечению срока выдачи, востоновлений не будет до следующего Wipe.
4.7 Игроки имеющие право на востоновления не имеют имунитета перед Правилами Сервера, не имеют специальных рангов, в серверной ерархии за ними прикреплен статус Player (игрок)

5. [Продажа, покупка и обмен аккаунтов]
Продажа, покупка аккаунтов и вещей за реал запрещена !
Предложения по продаже, покупке или обмене аккаунта, по средствам игрового чата (POST), форума будут караться банном игрового аккаунта на неопределенный срок, форумного аккаунта навсегда или бан IP.
При обмене, владельцы обязаны предоставить данные от аккаунтов Администратору, по средствам ICQ, E-mail, личных писем форума.
При передачи, владелец обязан предоставить данные от аккаунта Администратору, по средствам ICQ, Skype E-mail, личных писем форума.
При продаже и/или покупке, владелец и покупатель обязаны обратиться к Администрации , по средствам ICQ, Skype E-mail, личных писем форума.

6. [Авто-удаление]
После отсутствия в игре 45+ дней Account/Login вместе со всеми персонажами, дропом кредитами, и донат вещами автоматически и безвозвратно удаляется из базы данных Mu.MD !
Если у вас сгорел Аccount с донат вещами за отсутствие в игре 45+ дней, он не будетвосстановлен ни в случае полного вайпа сервера ни при частичном сбросе топа.
Игроки самостоятельно обязаны минимум раз в 44 дня залогинироватся в игре во избежание авто удаления Аккоунтов.
Если игрок по тем или иным причинам не имеет возможности какое-то время заходить в игру, во избежании автоудаления
, он обязан самостоятельно найти доверенное лицо которому передаст Аккоунт, за ранее предупредив Администрацию.
Аккоунты будут удалятся сервером автоматически, без предупреждения, оповещения и вмешательства Администрации.
P.S. Данное правило не подлежит обсуждению и не подразумевает никаких исключений.